Zapytanie ofertowe nr 01/2021

data publikacji: 21.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

29.04.2021

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferent powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

Wiadomość powinna być zatytułowana „OFERTA na realizację usługi B+R ­– Voucher badawczy”

  • pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowana do Zamawiającego i opisana w sposób następujący:

Oferent:Zamawiający:
Modern Communications Grzegorz Skiba
Otorowo 21
86-050 Solec Kujawski
OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wykonanie usługi badawczo–rozwojowej pn.: 

Opracowanie eko-akcesoriów montażowych urządzeń sieciowych

ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ OFERTĘ

biuro@modern-com.pl

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Grzegorz Skiba

NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

785 413 830

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu produktu w postaci akcesoriów montażowych dla urządzeń sieciowych z tworzyw sztucznych które zostały wcześniej poddane recyklingowi i/lub mogą być poddane recyklingowi.

KATEGORIA OGŁOSZENIA

Usługi

KOD CPV I JEGO NAZWA

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

ZAŁĄCZNIKI

– Pełna treść zapytania ofertowego .pdf

– Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczno–funkcjonalna oprogramowania .pdf

– Załącznik nr 2 – Formularz oferty .pdf .docx

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia .pdf .docx

– Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych .pdf .docx

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY 

Rozstrzygnięte 30.04.2021

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY ORAZ JEJ CENA

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-220 Bydgoszcz
Data wpłynięcia: 27.04.2021
Cena na część I: 39.837,40 zł netto (49.000 zł brutto)

Cena na część II: 39.837,40 zł netto (49.000 zł brutto)